Strategické řízení ve veřejné správě - jednodenní kurz

Strategické řízení se nachází na vrcholu managementu celého úřadu. Napojuje organizaci na vnější svět, stanovuje vlastní priority a vytváří tak systém, jak realizovat větší úkoly. Bez funkční strategie a nastaveného způsobu její realizace je v organizaci zmatek (každé oddělení má jiné priority, je špatně nastaven rozpočet, ...). Vládou projednávaný materiál "Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech" toto téma obsahuje v minimální požadované úrovni kvality úřadů hned v několika kritériích.

Tento kurz Vám pomůže pochopit vzájemné propojení strategického, projektového a procesního řízení v organizaci. Vysvětlíme si jednotlivé strategické vrstvy a jejich napojení na hodnoty organizace. Pochopíte, jak prioritizovat a adekvátně tak využívat disponibilní zdroje. Budeme hovořit o nastavení úrovní a systému odpovědností včetně dosahu do (spravedlivého) úkolování Vašich lidí. Nebudeme se vyhýbat ani ožehavým tématům, jako je synchronizace či naopak oddělení strategického plánování a řízení od politické sinusoidy na úřadě.

Seminářem Vám provede lektor, který zpracovává strategické plány organizací veřejné správy, akční plány, implementuje na úřady systémy řízení, zavádí projektové kanceláře či se na národní úrovni podílí na tvorbě strategických a rozvojových materiálů.

 

Ceny kurzovného
2 500,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné akreditovaného kurzu pro pracovníky státní správy a samosprávy

Zobrazit leták služeb Strategické řízení

Kurz je zaměřený na správné nastavení strategického řízení v institucích veřejné správy.  Postupně jsou odkrývány jednotlivé slupky (úrovně) strategického řízení organizace. Začínáme už v nadřazených strategiích (např. resortních, národních či mezinárodních), pokračujeme přes nastavování hodnot a dlouhodobých strategií instituce, až po tvorbu akčních (nebo chcete-li taktických) plánů. Budeme diskutovat rovněž o vzájemném působení různých strategií s dopadem na jednu instituci.

Na základě požadavků účastníků se pozastavíme u vymezení postavení a fungování strategického, projektového a procesního řízení v jedné instituci. Budeme hovořit zejména o rozhraních a návaznostech jednotlivých přístupů k řízení (a plánování). Dotkneme se rovněž zázemí a nástrojů (ať už standardů, organizačního zázemí či software) nezbytných pro jednotlivé úrovně managementu.

 

  • Jak nastavit systém strategického řízení na úřadě
  • Jak identifikovat předpoklady a rizika v rámci strategického řízení (základy analýzy rizik)
  • Práce se zainteresovanými stranami (základy analýzy zainteresovaných stran)
  • Jak efektivně vytvořit strategický plán
  • Jak vytvořit akční plán (s vazbou na efektivní využívání externích dotačních titulů) a jak strategicky a ekonomicky ohodnotit efektivnost investice
  • Jak správně (a spravedlivě) využívat zdroje při tvorbě strategických cílů a aktivit
  • Jak na strategické řízení napojit řízení projektové a procesní
  • Jak zabezpečit realizaci naplánovaných výstupů
  • Jak správně nastavovat odpovědnosti 
Prezenční výuka: 8 hod
MV: Praha,  AK/VE-97/2020, AK/PV-143/2020
 
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny