PROSO II - Efektivní řízení studentské organizace

Seminář PROSO II vznikl, aby vám přiblížil důležitá témata pro efektivní chod Vaší studentské organizace. Naučíme se, proč je důležité používat analýzu zainteresovaných stran. Připomeneme si, že pro chod organizace je důležité i její okolí. Následně doporučíme, jak zlepšit skupinovou práci v rámci skupiny při různých příležitostech. A probereme si komunikaci nejen v rámci skupiny samotné, ale i navenek. Odpoledne se podíváme na elektronické nástroje, které mohou zlepšit a zjednodušit Vaší práci ve studentské organizaci a poté Vám přiblížíme o čem je knowledge management a jak si předat know–how. A nakonec nesmí chybět diskuze, která dává velký prostor pro Vaše dotazy, které nebyly zodpovězeny během dne.

Celý program bude veden v interaktivním a praktickém duchu. Během semináře vám poskytneme teoretický základ, který si můžete hned vyzkoušet na případových studiích připravených na základě reálných situací ze života studentských organizací.

Seminář PROSO II. volně navazuje na seminář PROSO I. Účast na semináři PROSO I není podmínkou pro přihlášení na PROSO II.

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... Kurzovné a stravné (vč. DPH)

Aktuálně

Termíny