Ochrana autorských práv v prostředí digitální revoluce

Alespoň základní znalost autorského práva by měla být vlastní každému zástupci studentské organizace. Ptáte se proč? Neboť se s autorskoprávními otázkami střetává při téměř každém druhém kroku.

Při pořádání veřejných akcí, ať už jsou jimi plesy, filmová promítání, hudební festivaly či jiné příležitosti, při kterých užívá autorská díla jiných. Při vydávání studentského časopisu, provozování rádia či například použití shotu z YouTube v klipu studentské organizace. Při psaní vlastní bakalářské, diplomové nebo disertační práce, atd. atd.

Ceny kurzovného
300,- Kč bez DPH (0%) ... poplatek za seminář (včetně oběda a občerstvení)

Seminář Ochrana autorských práv v prostředí digitální revoluce vás seznámí s nástrahami autorskoprávních vztahů, které vás mohou při působení ve studentských organizacích potkat. Kromě autorských a majetkových práv autorů se dozvíte o právech výkonných umělců i poplatcích, které jste nuceni při veřejných produkcích platit. Získáte vhled do problematiky softwarového práva, licencí a dalších souvisejících záležitostí. Jako bonus je zařazena přednáška o studentovi jako autorovi bakalářské či diplomové práce.

Lektorka semináře se pohybuje ve vysokoškolském a uměleckém prostředí, kde je znalost autorského práva naprostou nezbytností. Informace z oboru se tak dozvíte přímo od člověka z praxe.

Aktuálně

Termíny