Vysokoškolská legislativa

Základní seminář určený všem studentům, kteří se chtějí orientovat v dění na vysoké škole. Seznámíte se se základním právním postavením vysokých škol a fakult v českém právním systému. Důkladně a na konkrétních příkladech proberete vysokoškolský zákon a jednotlivá úskalí jeho výkladu či aplikace.
 
 
Dozvíte se podstatné informace o postavení studenta na vysoké škole, jeho povinnostech a právech a o možnostech jeho ochrany v prostředí vysoké školy i soudní cestou. Není samozřejmě opomenuta ani problematika fungování jednotlivých orgánů VŠ, disciplinárního řízení, ukončení studia a dalších významných oblastí, které mohou studenta potkat.
 
Spolu s pracovním sešitem obdržíte též vzorový soubor příkladů správných i nezákonných rozhodnutí vydaných vysokými školami. Obdržíte též výtisk aktuálně účinného vysokoškolského zákona.
 
Celým seminářem provází dva zkušení lektoři, kteří mají s oblastí legislativy na VŠ, řešení studentských problémů a bojem proti špatnými rozhodnutími VŠ letité zkušenosti.
více
Počet hodin: 8
Po absolvování celého kurzu obdržíte osvědčení.

Termín: 1.9.2015

Vysokoškolská legislativa vypsaná na přání studentů ostravských univerzit. Termín je otevřen i dalším zájemcům. Jedná se o zkrácený termín, kde budou účastníci seznámeni pouze se základy právního fungování vysokých škol. Seminář je pořádán bez oběda. Cena je 200 Kč včetně DPH. Těšíme se na vás.
Město a místo konání: Ostrava, Školicí středisko Pyramida
Adresa místa konání: Ostravská univerzita v Ostravě, Bráfova 3, 701 17 Ostrava (2. patro)
Časy konání:
  • 1.9.2015 od 11:00 do 15:00
Předpokládaná délka trvání je asi: 4 hodin.

Ceny:

  • 300,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné

Ceny pro studentské a některé akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.

Pro akce platí závazné storno podmínky.

Přihlašování možné od 31.7.2015 do 27.8.2015
Přihlašování na tento termín již bohužel není z kapacitních důvodů možné. Aktuální termíny naleznete na stránce kurzu Vysokoškolská legislativa.
Můžete nám také zanechat vzkaz, my se Vám ozveme, jakmile vypíšeme další termín kurzu.

Aktuálně

Termíny