Vysokoškolská legislativa pro členy orgánů VŠ a fakult

Seminář Akademického centra studentských aktivit je určen členům orgánů vysokých škol (i studentských komor) a jejich fakult, kteří se podílí na klíčovém rozhodování o vysoké škole nebo její fakultě (zejména pak členům akademických senátů, vč. studentských komor či novým členům vedení), jako i zaměstnancům, kteří mají zájem se v činnosti, kterou jednotlivé orgány pověřuje zákon o vysokých školách, zorientovat. Vzhledem k důrazu na postavení a činnost akademických senátů je zvláště vhodný pro jejich členy, jako i pro nové členy vedení vysokých škol či fakult, kterým může poskytnout základní vhled do právních souvislostí a vztahů s akademickým senátem či jinými orgány.

více
Počet hodin: 7
Po absolvování celého kurzu obdržíte osvědčení.

Termín: 6.10.2020

V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, materiály a drobné občerstvení.
Po přihlášení bude Vaše přihláška zařazena ke zpracování a potvrzena bude v okamžiku naplnění minimální kapacity semináře.

Seminář trvá od 9:00 do 16:00 hodin.

Město a místo konání: Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA (parkování je možné zdarma přímo v areálu)
Adresa místa konání: Údolní 53, 602 00 Brno
Předpokládaná délka trvání je asi: 7 hodin.

Ceny:

  • 2 000,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné bez DPH
  • 500,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné pro studenty prezenčního studia VŠ do 26 let

Ceny pro studentské a některé akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.

Pro akce platí závazné storno podmínky.

Přihlašování možné od 7.5.2020 do 30.9.2020

Organizátoři akce

Bc. Radka Straková, organizátor

organizátorka akcí

Telefon: +420541145255
E-mail: strakova@acsa.cz

Aktuálně