Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů

  • Mají studenti VŠ dlouhodobě pracující ve studentské organizaci jiné osobnostní charakteristiky než studenti VŠ, kteří ve studentských organizacích nepracují?
  • Vybírají si práci ve studentských organizacích studenti s určitými osobnostními charakteristikami?
  • Je významný rozdíl v osobnostních charakteristikách studentů, kteří pracují ve studentské organizaci krátce a dlouhodobě?

Odpověď na tyto i další otázky jsme hledali v psychologickém šetření mezi studenty VŠ.

Na tomto místě Vám nabízíme výsledky!

Navštivte náš workshop Motivace a práce se členy studentských organizaci. Na něm se společně podíváme na všeobecné zákonitosti fungování lidské psychiky - jak lidé myslí, vnímají, co se jim libí a co je správně namotivuje. Prověříme si vaši vlastní motivaci a naučíme se jak ji sířit dále. Ve zkratce, co dělat, co říkat a co radši ne k tomu, aby naše studentská organizace fungovala a všichni v ní byli spokojení.

Formulace problému

Nároky na úspěšné zapojení do pracovního procesu neustále rostou. Zaměstnavatelé, absolventi i zástupci VŠ se shodují, že největší nedostatky většiny českých vysokoškolských absolventů nespočívají v chybějících znalostech, ale zejména v malých sociálních dovednostech, flexibilitě nebo nedostatku praktických zkušeností. Ukazuje se, že absolventi by na své budoucí zaměstnání měli myslet už v průběhu studia.

Zároveň na našich VŠ působí velké množství různorodých studentských organizací (studentské komory akademických senátů, zájmové spolky, organizace sdružující studenty určitých oborů, skupiny kolem studentských časopisů apod.). Tyto studentské organizace se v podstatě dají, s určitými rozdíly, přirovnat k jakékoli jiné pracovní organizaci.

Ze své zkušenosti s vedením takovéto studentské organizace i ze setkání s dalšími „aktivními“ studenty víme, že se lidé se vstupem do organizace vyvíjejí a formují. Z části je tato změna jistě způsobena samotným studiem na VŠ a dospíváním. Předpokládáme však, že v některých oblastech je tato změna podnícena právě činností ve studentské organizaci.

Cílem tohoto projektu je daný předpoklad výzkumně ověřit, a zjistit tak, zda skutečně práce ve studentské organizaci souvisí s určitými osobnostními charakteristikami. Pokud by byl náš výzkumný předpoklad ověřen, podpořil by se tak význam práce těchto studentů a jejich možné snadnější uplatnění na trhu práce.

Průběh projektu

V době od 11. 1. 2007 do 5. 2. 2007 byl proveden elektronický sběr dat mezi studenty vysokých škol v celé ČR. Zúčastnilo se ho celkem 371 osob - studentů pracujících i nepracujících ve studentské organizaci. Data byla důkladně zpracována a vyhodnocena.

Výsledky projektu

Ty nejzajímavější výsledky si můžete prohlédnout zde.