Kurz projektového řízení

Komplexní příprava na certifikaci dle IPMA® a na zkoušky ověření profesní kvalifikace v PM

V rámci tří dílů kurzu se v průběhu 6 dní se dozvíte, co je to projektové řízení, seznámíte se s jeho metodami a použitím v praxi. Na konci intenzivního kurzu budete připraveni na mezinárodně uznávanou certifikaci IPMA® (International Project Manager Association) i na ověření profesní kvalifikace v PM dle zákona 179/2006 Sb. Tyto certifikáty jsou dokladem Vašeho vzdělání a dosažených kompetencí, lze říci, že jsou druhým vysokoškolským diplomem otevírajícím cestu pro získání dobrého uplatnění. Certifikaci IPMA uskutečňuje Společnost pro projektové řízení (SPŘ), zkoušku pro ověření profesní kvalifikace Administrátor projektu, Manažer projektu či Manažer programů a komplexních projektů můžete podstoupit přímo u ACSA (při absolvování tohoto kurzu za zvýhodněných podmínek). Účastníci našich kurzů mají kompletně zajištěnou studijní literaturu.
Ceny kurzovného
13 500,- Kč bez DPH (21%) ... ostatní účastníci
10 900,- Kč bez DPH (21%) ... pracovníci státní správy a samosprávy (bez DPH)
8 800,- Kč bez DPH (21%) ... studenti kombinovaného studia, pedagogové s plným úvazkem na VŠ, SŠ, ZŠ, pracovníci NNO (bez DPH)
7 100,- Kč bez DPH (21%) ... studenti prezenční formy studia (bez DPH)

Cílem je komplexní seznámení s projektovým řízením, s jeho terminologií, metodami, a to v souladu s mezinárodně uznávanou metodologií. Výuka je zaměřena na praktické využití jednotlivých metod projektového řízení. Kurz zároveň připravuje na složení certifikační zkoušky dle IPMA® a ověření profesní kvalifikace v PM dle zákona 179/2006 Sb.

 • Kdy je efektivní využívat projektové řízení
 • Rozhodnout se, který projekt zahájit a který raději nerealizovat
 • Řídit Vaše projekty v souladu s mezinárodně uznávanými postupy
 • Lépe pracovat s lidmi ve Vašem projektovém týmu
 • Jak mít rizika Vašich projektů pod kontrolou
 • Řešit problémy spojené s projekty, správně volit priority a rozhodovat se
 • Vyhodnotit Vaše projekty tak, abyste získané zkušenosti mohli využít na dalších projektech

Prezenční výuka, 6 dní obvykle rozložených do 3 bloků, 48 hodin.

Teoretický výklad, praktická cvičení, práce v týmech na tréninkovém projektu z praxe, praktické vyzkoušení metod a postupů projektového řízení. Obdržíte vytištěné prezentace a doplňující podklady k tématu, ukázky konkrétních metod na praktickém příkladu i doplňující pomůcky.

 • Úvod do projektového řízení
  • Praktické cvičení pro pochopení principů projektového řízení
  • Vymezení projektového řízení a jeho základních pojmů
  • Životní cyklus projektu
 • Předprojektové fáze
  • Metoda logického rámce a SWOT analýza
  • Studie proveditelnosti a další nástroje předprojektové fáze
  • Analýza zainteresovaných stran
 • Plánování projektu
  • Vytváření plánu, strukturování projektu (WBS, OBS, …)
  • Časové plánování v projektu (Ganttův diagram, síťový graf, …)
  • Analýza zdrojů a nákladů
 • Lidé v projektech
  • Organizace projektu, projektové role
  • Týmová práce v projektovém řízení
 • Plánování a řízení rizik
 • Realizace, ukončení a vyhodnocení projektu
  • Operativní řízení a implementace projektů
  • Earned Value Management
  • Řízení změn v projektech a řešení krizí
  • Ukončení projektu
 • Kompetence pro řízení projektu po celý životní cyklus
  • Metody skupinového řešení problémů
  • Informace a komunikace v projektech
  • Vedení porad
  • Motivace na projektech
 • Příprava na certifikaci IPMA a na zkoušku ověření profesní kvalifikace v PM
 • Obdržíte osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného u MV i SPŘ
 • Splníte podmínku pro mezinárodní certifikaci v projektovém řízení
 • Získáte znalosti nezbytné pro složení certifikační zkoušky dle IPMA a pro ověření profesní kvalifikace v PM dle NSK
 • Dostanete komplexní podkladové materiály (podklady k tématu, ukázky konkrétních metod)
 • Získáte praktické znalosti, které můžete ihned využít v praxi
 • Splníte základní podmínku pro účast na kurzu Projektové řízení II - Týmy

Věřte, že investice do Vašeho vzdělání se Vám vyplatí. Projektové řízení je v dnešní době velmi rozšířený a stále se zdokonalující efektivní způsob vedení. Mnoho společností právě na tento systém přechází a potřebují tak schopné manažery. Proto Vám Vaše znalosti v oblasti projektového řízení usnadní vstup na pracovní trh, Vaše vědomosti budou žádány zaměstnavateli, významně se zvýší šance na získání zajímavého pracovního místa na pozici manažera!

Jsme přesvědčeni, že po absolvování našeho kurzu jste při jistém samostudiu schopni bez problémů složit certifikaci IPMA či zkoušku pro ověření profesní kvalifikace v projektovém řízení.
Věříme si, jelikož naši lektoři jsou sami hodnotitelé v procesu certifikace IPMA a ACSA jako autorizovaná osoba přímo zajišťuje zkoušky pro ověření profesní kvalifikace. Naše kvality mimo jiné dokládá hodnocení Excellent od Společnosti pro projektové řízení.
Pokud byste přesto zkoušku nesložili, můžete u nás absolvovat ZDARMA (bez materiálů a stravování) znovu otevřený kurz projektového řízení připravující na danou zkoušku.

Nechceme, aby pro Vás výše kurzovného byla překážkou, proto Vám u vícedílných kurzů nabízíme po předchozí domluvě možnost platby ve dvou fázích. První část (50-60%) je nutné uhradit před 1. částí, zbytek pak před druhou částí kurzu.

Jako bonus od nás dostanete přístup do e-learningu Příprava na certifikaci IPMA, kde se díky sérii cvičných testů můžete ještě lépe připravit na certifikaci IPMA (zejména stupně D). Na cvičných otázkách budete mít možnost procvičit si Logický rámec, Rizika, EVM, CPM a zdroje. Část je věnována také volným a testovým otázkám.

Pokud u nás projdete přípravou na složení zkoušky pro ověření profesní kvalifikace, nabízíme Vám bezkonkurenční cenu složení samotné zkoušky u ACSA. Více zde: http://www.acsa.cz/verejnost/dalsi-sluzby/nsk/

MV: Praha, AK/VE-504/2011, AK/PV-738/2011
 
 
 
SPŘ: Brno, AKR/005, Hodnocení Excellent
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Poskytujeme slevy

 • pro pracovníky státní správy a samosprávy, studenty kombinované formy, pedagogy s plným úvazkem na VŠ, SŠ či ZŠ, pracovníky NNO sleva 10 % z plné ceny kurzu,
 • pro studenty prezenčního studia VŠ sleva 25 % z plné ceny kurzu.

Všechny slevy jsou počítány z částky bez DPH.

Jednotlivé slevy se nesčítají. V případě nároku na více slev Vám bude vypočtena nejvýhodnější cena.

Aktuálně

Termíny