Kurz projektového řízení pro sociální služby

Akreditovaný Kurz projektového řízení pro sociální pracovníky s využitím moderních výukových metod. Kompletní Kurz projektového řízení se skládá z pěti modulů: 

1. Vznik projektu,
2. Struktura a logika projektu,
3. Management projektu,
4. Realizace a ukončení projektu,
5. Cvičná certifikace (připravující na případnou certifikaci dle IPMA® či NSK).

V rámci studia  se na tréninkovém projektu naučíte prakticky používat všechny důležité nástroje projektového řízení a obdržíte vzorové řešení všech klíčových metod pro svou práci na projektech. Na konci intenzivního kurzu budete připraveni na mezinárodně uznávanou certifikaci IPMA® (International Project Manager Association) i na ověření profesní kvalifikace v PM dle zákona 179/2006 Sb. Tyto certifikáty jsou dokladem Vašeho vzdělání a dosažených kompetencí, lze říci, že jsou druhým vysokoškolským diplomem otevírajícím cestu pro získání dobrého uplatnění. Certifikaci IPMA® uskutečňuje IPMA Česká republika, z. s., zkoušku pro ověření profesní kvalifikace Administrátor projektu, Manažer projektu či Manažer programů a komplexních projektů můžete podstoupit přímo u ACSA, které je pro tyto kvalifikace autorizovanou osobou (při absolvování tohoto kurzu za zvýhodněných podmínek). Účastníci našich kurzů mají kompletně zajištěnou studijní literaturu.
Ceny kurzovného
16 900,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné Moduly 1 + 2 + 3 + 4 + 5
12 675,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné Moduly 1 + 2 + 3 + 4 + 5 se slevou 25 % pro pracovníky sociálních služeb, pracovníky NNO
900,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné E-learning Úvod do projektového řízení (zvýhodněná cena při objednání s kurzem)

Kurz nabízí manažerkám a manažerům sociálních služeb naučit se jeden ze způsobu řízení, a to pomocí projektů. Projektové řízení rozplánuje a realizuje složité úkoly, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu a s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. S takovými úkoly se v sociálních službách běžně setkáváme. Cílem kurzu je komplexní seznámení s problematikou projektového řízení, s jeho terminologií a technikami v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Výuka je zaměřena na praktické využití jednotlivých technik projektového řízení v sociálních službách. Během výuky jsou veškeré teoretické poznatky ihned procvičovány na ukázkových projektech z oblasti sociálních služeb, se kterými mají lektoři zkušenost. Zkušení lektoři v dané problematice se snaží o zajímavou výuku vedenou interaktivní formou doplněnou o řadu simulovaných situací a ukázek. Důraz je kladen na individuální přístup lektorů k jednotlivým účastníkům a je podporována diskuze účastníků a lektorů. Lektoři jsou certifikovaní projektoví manažeři, mají několikaletou zkušenosti jak s vedením výuky o projektovém řízení, tak s realizací samotných projektů, a navíc i s řízením sociálních služeb.

Výuka je zaměřena na praktické využití jednotlivých metod projektového řízení. Kurz zároveň připravuje na složení certifikační zkoušky dle IPMA® a nově také na ověření profesní kvalifikace v PM dle zákona 179/2006 Sb. Kurz může být doprovázen samostatnou e-learningovou výukou.

 • Kdy je efektivní využívat projektové řízení
 • Rozhodnout se, který projekt zahájit a který raději nerealizovat
 • Řídit Vaše projekty v souladu s mezinárodně uznávanými postupy
 • Lépe pracovat s lidmi ve Vašem projektovém týmu
 • Jak mít rizika Vašich projektů pod kontrolou
 • Řešit problémy spojené s projekty, správně volit priority a rozhodovat se
 • Vyhodnotit Vaše projekty tak, abyste získané zkušenosti mohli využít na dalších projektech
Prezenční výuka: 40 hodin v 5 dnech (2 + 2 + 1)
Teoretický výklad, praktická cvičení, práce v týmech na tréninkovém projektu z praxe, praktické vyzkoušení metod a postupů projektového řízení. 
Na kurzu jsou vhodným způsobem kombinovány teoretické poznatky a praktická cvičení. Účastníci si budou posilovat konkrétní dovednosti na případových situacích. V souladu s aktuálními poznatky v oblasti vzdělávání dospělých klademe důraz na učení zážitkem, u nějž je nejvyšší pravděpodobnost dlouhodobého uchování poznatků. Pro účely nácviku většiny vyučovaných technik budou účastníci kurzů rozděleni do menších skupin. V těch jsou pod vedením zkušených lektorů procvičovány jednotlivé metody a umožňuje to též lépe trénovat všechny aspekty komunikace i týmové práce, které jsou pro PM klíčová. Obdržíte vytištěné prezentace a doplňující podklady k tématu, ukázky konkrétních metod na praktickém příkladu i doplňující pomůcky.

Modul 1 – Plánování projektu

 • od myšlenky (nápadu/problému) k projektu,
 • vymezení projektového / procesního a strategického řízení.
 • práce s variantami,
 • výběr nejvhodnější varianty,
 • jak se zaměřit na podstatu problému (co je opravdu důležité),
 • vazba projektu na strategii organizace,
 • vymezení odpovědnosti projektového manažera a jeho nadřízených,
 • vznik projektu v organizaci (způsoby zadání, pochopení účelu / smyslu),
 • jaké existují certifikace projektových manažerů a k čemu se nám mohou hodit,
 • Životní cyklus projektu,
 • Trojimperativ projektu, prioritní vrchol trojimperativu,
 • Metoda logického rámce projektu,
 • Start-Up a Kick-Off meeting.

Modul 2 – Struktura a logika projektu

 • ustavení projektového týmu,
 • strukturování projektu metodou shora dolů (dekompozice projektu metodou WBS),
 • identifikace činností projektu,
 • trénink odhadování – základ plánu (kalibrace),
 • vytvoření logických vazeb na úrovni činností,
 • ukázka zadání projektu do programu MS Project.

Modul 3 – Management projektu

 • napojení projektu na trvalou strukturu organizace, prostředí potřebné pro projektovou práci,
 • přiřazení zdrojů, vyřešení přetížení zdrojů, optimalizace projektu dle priorit zákazníka,
 • tvorba rozpočtu projektu,
 • Cash-Flow na projektu,
 • analýza rizik projektu, tvorba registru rizik, akceptovatelná míra rizikovosti projektu pro organizaci, aktiva projektu,
 • nastavení hlavních procesů, milníky a nastavení postupových podmínek,
 • ukončení procesů plánování projektu.

Modul 4 – Realizace a ukončení projektu

 • tvorba baseline (směrný plán),
 • metody měření rozpracovanosti projektu,
 • vyhodnocování odchylek od plánu,
 • řízení změn projektu,
 • postupné dodávání zákazníkovi,
 • principy agilního řízení projektů a jak zkombinovat klasické projektové řízení s agilním
 • zajištění kvality požadované zákazníkem, hranice minimální kvality
 • zajištění kontroly na projektu,
 • krizové řízení na projektu,
 • postupné dodávání zákazníkovi,
 • ukončení projektu,
 • vyhodnocení projektu jako cesta ke zlepšování.

Modul 5 – Cvičná certifikace

 • varianty IPMA / NSK
 • test
 • otevřené (volné) otázky
 • případová studie
 • vyhodnocení zkoušejícím
 • rady jak zvládnout písemné části certifikační zkoušky
 • co si vzít na certifikaci sebou, jak se obléci,
 • zpětná vazba nač se před certifikací zaměřit (jaká jsou aktuální slabá místa)
 • Splníte podmínku pro mezinárodní certifikaci v projektovém řízení.
 • Získáte znalosti nezbytné pro složení certifikační zkoušky dle IPMA® a pro ověření profesní kvalifikace v PM dle NSK.
 • Dostanete komplexní podkladové materiály (podklady k tématu, ukázky konkrétních metod).
 • Získáte praktické znalosti, které můžete ihned využít v praxi.
 • Naučíte se spoustu vychytávek, tipů a zkratek, které Vám zjednoduší Vaši práci.

Věřte, že investice do Vašeho vzdělání se Vám vyplatí. Projektové řízení je v dnešní turbulentní době velmi rozšířený způsob vedení, stalo se již jakýmsi snadardem dobré praxe. Mnoho společností právě na tento systém přechází a potřebují tak schopné manažery. 

Společnosti kvalitní projektoví manažeři ušetří mnoho práce (protože se umějí zaměřit na kořeny problému a zacílit a usměrnit tak správně energii a zdroje organizace). Námi proškolený projektový manažer zpřesní odhady a zlepší tak termíny dodání i cenotvorbu. Certifikovaný projektový manažer zvýší šance Vaší společnosti na získání zakázky či veřejných zdrojů. A mnoho dalšího.

Jsme přesvědčeni, že po absolvování našeho kurzu jste při jistém samostudiu schopni bez problémů složit certifikaci IPMA® či zkoušku pro ověření profesní kvalifikace v projektovém řízení.

Věříme si, jelikož naši lektoři jsou (či byli) sami hodnotitelé v procesu certifikace IPMA® a ACSA jako autorizovaná osoba přímo zajišťuje zkoušky pro ověření profesní kvalifikace. Naše kvality mimo jiné dokládá hodnocení Excellent od Společnosti pro projektové řízení (IPMA CZ).

Pokud byste přesto zkoušku nesložili, můžete u nás absolvovat ZDARMA (bez materiálů a stravování) znovu otevřený kurz projektového řízení připravující na danou zkoušku.

Nechceme, aby pro Vás výše kurzovného byla překážkou, proto Vám u vícedílných kurzů nabízíme po předchozí domluvě možnost platby ve dvou fázích. První část (50-60%) je nutné uhradit před 1. částí, zbytek pak před druhou částí kurzu.

Pokud u nás projdete přípravou na složení zkoušky pro ověření profesní kvalifikace, nabízíme Vám bezkonkurenční cenu složení samotné zkoušky u ACSA.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny