Pracovní jednání Studentské hodnocení kvality

v rámci projektu Systematizace procesu studentského hodnocení kvality v České republice

Jedná se o 7 dvoudenních pracovních jednání expertní skupiny zaměřených na předávání zkušeností v oblasti studentského hodnocení kvality. Informace o projektu naleznete zde.

 

Jednání č: 1 2 3 4 5 6 7

více
Počet hodin: 15

Termín: 19.1.2006 - 20.1.2006

2. pracovní jednání

Město a místo konání: Brno, Centrum VUT v Brně
Adresa místa konání: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Pro akce platí závazné storno podmínky.

Přihlašování možné od 19.12.2005 do 17.1.2006
Přihlašování na tento termín již bohužel není z kapacitních důvodů možné. Aktuální termíny naleznete na stránce kurzu Pracovní jednání Studentské hodnocení kvality.
Můžete nám také zanechat vzkaz, my se Vám ozveme, jakmile vypíšeme další termín kurzu.

Soubory obsahující další informace

Pokyny2_SHK.pdf (126kB) - Pokyny pro tvorbu prezentací na 2. pracovní jednání
ProgramSHK2_final.pdf (117kB) - Program 2. pracovního jednání
Kotlanová_shk2.ppt (74kB) - Prezentace - Západočeská univerzita v Plzni
Kozel_shk2.ppt (70kB) - Prezentace - Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Munsterová_shk2.ppt (76kB) - Prezentace - Vysoké učení technické v Brně
Pecha_shk2.ppt (105kB) - Prezentace - Univerzita Hradec Králové
Ponický_shk2.ppt (497kB) - Prezentace - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Remeš_shk2.ppt (128kB) - Prezentace - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Šmídová_shk2.ppt (136kB) - Prezentace - Centrum pro studium vysokého školství
Zlámaný_shk2.ppt (82kB) - Prezentace - Pražská vysoká škola psychosociálních studíí, s.r.o.
Nováková_den1.ppt (77kB) - Přednáška - psychologické aspekty dotazníkového šetření
Nováková_den2.ppt (106kB) - Případová studie - 1. mezinárodní letní škola „Evaluace VŠ vzdělávání"
Zavery2_SHK_OFICIAL.pdf (246kB) - Oficiální závěry 2. pracovního jednání

Organizátoři akce

MgA. Adéla Venerová, organizátor

Lektorka kurzů projektového řízení a financování studentských aktivit,plánování a realizace projektů, propagace a P.R., fundraising, systematizace studentského hodnocení kvality VŠ, kontaktní osoba pro pražské aktivity. V letech 2005 - 2010 mezinárodně certifikovaná projektová specialistka (certifikát IPMA Level C®), nyní v přípravě na recertifikaci. Vystudovala divadelní management na JAMU v Brně.

Telefon: +420604229529
E-mail: venerova@acsa.cz

Ing. Jiří Gajdošík, organizátor

ACSA, organizace odborných seminářů, příprava a realizace celostátní studentské konference "Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách", roční plánování činnosti ACSA, koordinace plánování a realizace projektů, technické zabezpečení činnosti kanceláře.

Telefon: +420541145253
E-mail: gajdosik@acsa.vutbr.cz

Aktuálně

Termíny