Pracovní jednání Studentské hodnocení kvality

v rámci projektu Systematizace procesu studentského hodnocení kvality v České republice

Jedná se o 7 dvoudenních pracovních jednání expertní skupiny zaměřených na předávání zkušeností v oblasti studentského hodnocení kvality. Informace o projektu naleznete zde.

 

Jednání č: 1 2 3 4 5 6 7

více
Počet hodin: 15

Termín: 16.3.2006 - 17.3.2006

3. pracovní jednání

Město a místo konání: Brno, Centrum VUT v Brně
Adresa místa konání: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Pro akce platí závazné storno podmínky.

Přihlašování možné od 23.1.2006 do 9.3.2006
Přihlašování na tento termín již bohužel není z kapacitních důvodů možné. Aktuální termíny naleznete na stránce kurzu Pracovní jednání Studentské hodnocení kvality.
Můžete nám také zanechat vzkaz, my se Vám ozveme, jakmile vypíšeme další termín kurzu.

Soubory obsahující další informace

SablonaSHK3.ppt (64kB) - Šablona pro tvorbu prezentací 3. jednání SHK
Pokyny3_SHK.pdf (123kB) - Pokyny pro tvorbu prezetací
Zlámaný_shk3.ppt (115kB) - Prezentace - Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Program3_SHK.pdf (115kB) - Program jednání
Ponický_shk3.ppt (113kB) - Prezentace - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Remeš_shk3.ppt (77kB) - Prezentace - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Kotlanová_shk3.ppt (94kB) - Prezentace - Západočeská univerzita v Plzni
Pecha_shk3.ppt (110kB) - Prezentace - Univerzita Hradec Králové
Kozel_shk3.ppt (85kB) - Prezentace - Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Šmídová_shk3.ppt (124kB) - Prezentace - Centrum pro studium vysokého školství
Šafaříková_shk3.ppt (414kB) - Prezentace - případová studie ZČU v Plzni
Munsterová_shk3.ppt (80kB) - Prezentace - Vysoké učení technické v Brně
Přikryl_shk3.ppt (224kB) - Přednáška - Elektronické a papírové dotazování
Nováková_shk3.ppt (80kB) - Přednáška - Důvěra k anonymitě anket
Janák_shk3.ppt (87kB) - Přednáška - Forma dotazníku, rozdíly v systémech dotazování, návratnost
OFICIAL_zaverySHK3.pdf (250kB) - Oficiální závěry 3. jednání

Organizátoři akce

MgA. Adéla Venerová, organizátor

Lektorka kurzů projektového řízení a financování studentských aktivit,plánování a realizace projektů, propagace a P.R., fundraising, systematizace studentského hodnocení kvality VŠ, kontaktní osoba pro pražské aktivity. V letech 2005 - 2010 mezinárodně certifikovaná projektová specialistka (certifikát IPMA Level C®), nyní v přípravě na recertifikaci. Vystudovala divadelní management na JAMU v Brně.

Telefon: +420604229529
E-mail: venerova@acsa.cz

Ing. Jiří Gajdošík, organizátor

ACSA, organizace odborných seminářů, příprava a realizace celostátní studentské konference "Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách", roční plánování činnosti ACSA, koordinace plánování a realizace projektů, technické zabezpečení činnosti kanceláře.

Telefon: +420541145253
E-mail: gajdosik@acsa.vutbr.cz

Aktuálně

Termíny