Pracovní jednání Studentské hodnocení kvality

v rámci projektu Systematizace procesu studentského hodnocení kvality v České republice

Jedná se o 7 dvoudenních pracovních jednání expertní skupiny zaměřených na předávání zkušeností v oblasti studentského hodnocení kvality. Informace o projektu naleznete zde.

 

Jednání č: 1 2 3 4 5 6 7

více
Počet hodin: 15

Termín: 30.11.2006 - 1.12.2006


6. pracovní jednání - Zveřejněnění výsledků, využití výsledků v praxi


Město a místo konání: Brno, ACSA, Rybkova 1 - Zveřejněnění výsledků, využití výsledků v praxi (parkování je možné zdarma přímo v areálu)
Adresa místa konání: zasedací místnost ACSA, Rybkova 1, 602 00 Brno
Předpokládaná délka trvání je asi: 15 hodin.

Ceny:

Ceny pro studentské a některé akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.

Pro akce platí závazné storno podmínky.

Přihlašování možné od 9.11.2006 do 29.11.2006
Přihlašování na tento termín již bohužel není z kapacitních důvodů možné. Aktuální termíny naleznete na stránce kurzu Pracovní jednání Studentské hodnocení kvality.
Můžete nám také zanechat vzkaz, my se Vám ozveme, jakmile vypíšeme další termín kurzu.

Soubory obsahující další informace

Pokyny pro prezenatce_SHK6.pdf (125kB) - Pokyny pro tvorbu prezenatce
Final_program_SHK6.pdf (244kB) - Program 6. jednání
Kotalnova_SHK6.ppt (79kB) - Prezentace - Zápodočeská univerzita v Plzni
Kozel_shk6.ppt (74kB) - Prezentace - Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
pecha_shk6.ppt (102kB) - Prezentace - Univerzita Hradec Králové
Ponicky_shk6.ppt (386kB) - Prezentace - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Remes_shk6.ppt (82kB) - Prezentace - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Smidova_shk6.ppt (83kB) - Prezentace - Centrum pro studium vysokého školství
zlamany.ppt (78kB) - Prezentace - Vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
OFICIAL_Závěry_shk6.pdf (219kB) - Závěry 6. jednání

Organizátoři akce

Ing. Pavel Obrdlík, organizátor

Mezinárodně certifikovaný projektový praktikant, absolvent magisterského programu na UJEP v Ústí nad Labem, obor revitalizace krajiny, zakládající člen a expředseda Studentské unie UJEP, dlouholetý člen Akademického senátu FŽP UJEP a UJEP. Koordinuje projekt Zelená univerzita. Podílí se na organizaci projektu Systematizace procesů studentského hodnocení kvality vysokých škol v ČR a organizuje odborné semináře.

Telefon: +420608255307
E-mail: obrdlik@acsa.vutbr.cz

MgA. Adéla Venerová, organizátor

Lektorka kurzů projektového řízení a financování studentských aktivit,plánování a realizace projektů, propagace a P.R., fundraising, systematizace studentského hodnocení kvality VŠ, kontaktní osoba pro pražské aktivity. V letech 2005 - 2010 mezinárodně certifikovaná projektová specialistka (certifikát IPMA Level C®), nyní v přípravě na recertifikaci. Vystudovala divadelní management na JAMU v Brně.

Telefon: +420604229529
E-mail: venerova@acsa.cz

Aktuálně

Termíny